La publicidad de Lorente

Disseny del llibre  i l’exposició realitzada al Palau Robert “La publicidad de Lorente”

Client

Palau Robert