Dues visions de l’Alt Empordà

Llibre de fotografies de Francesc Guillamet,
fotografiant tots els pobles de l’Empordà

Client

COAC